Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Методична розробка уроку "Країни третього світу"

Скачати 24.82 Kb.
Дата конвертації15.12.2017
Розмір24.82 Kb.

Обласне державне бюджетне професійний освітній заклад «Ульяновський технікум залізничного транспорту»
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ

з історії


по темі: «Країни третього світу»

виконав

викладач

загальних гуманітарних і

соціально-економічних

дисциплін 1 категорії

А.В. Катанаенко

Ульяновськ, 2014ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ


Група: СД 13.5 Дата: 26.11.2014

Тема уроку: Країни третього світу

Мета уроку:

навчання (освіти):

Формування у студентів:

- уявлення про шляхи розвитку країн «третього світу» у другій половині XX століття;

- знань характеристики соціально-економічного і політичного розвитку країн «третього світу»;

- умінь виділяти головне, порівнювати шляхи розвитку країн Латинської Америки, Африки і Південно-Східної Азії;

- умінь порівнювати соціально-економічний розвиток країн капіталістичного і соціалістичного шляхів розвитку;

виховання:

- Сприяти вихованню гуманістичних і моральних цінностей при оцінці історичних подій, наполегливості в досягненні навчальної мети.

розвитку:

- Сприяти розвитку логічного мислення, під час міркувань про історичні факти;

- Сприяти розвитку творчої діяльності та пізнавального інтересу учнів, включаючи їх в рішення проблемних завдань і

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Вид заняття: практичне заняття

Методична мета: сприйняття і засвоєння навчального матеріалу, шляхом застосування різних форм діяльності студентів.

Принципи навчання: принцип наочності, системний підхід до вивчення матеріалу, доступність викладу

методи:

- пояснювально - ілюстративний;

- частково-пошуковий;

Форми організації діяльності учнів: групова, індивідуальна

Засоби навчання: підручник, роздатковий матеріал, карта, презентація.

В результаті учні повинні

знати:

- шляхи розвитку країн третього світу, який результат їх розвитку;

- принципи освіти держав в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії;

- характеристику соціально-економічного і політичного розвитку країн «третього світу»;вміти:

- працювати з картою, текстом підручника;

- порівнювати соціально-економічний розвиток країн капіталістичного і соціалістичного шляхів розвитку.

Зміст навчального матеріалу сприяє формуванню ОК

ОК 2. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість.

ОК 3. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях, нести за них відповідальність.

ОК 4. Здійснювати пошук і використання інформації, необхідної для ефективного виконання професійних завдань, професійного та особистісного розвитку.

ОК 6. Працювати в колективі і команді, ефективно спілкуватися
з колегами, керівництвом, споживачами.

План проведення заняття:

 1. Вступна частина Організаційно-мотиваційний етап (5 хвилин)

 2. Основна частина Етап організації навчально-пізнавальної (35 хвилин)

діяльності

2.1. Забезпечує стадія (5 хвилин)

2.2. Формує стадія (25 хвилин)

2.3. Результативна стадія (5 хвилин)

3. Заключна частина рефлексивно-оцінний етап (5 хвилин)


Хід заняття:

 1. Вступна частина Організаційно-мотиваційний етап

1) Вступне слово викладача:

Привітання учнів та оголошення теми заняття.

Тема сьогоднішнього уроку говорить сама за себе, але, тим не менше, мені хотілося б почути від вас ваші гіпотези і припущення про що конкретно піде мова на сьогоднішньому уроці.

Передбачувані відповіді учнів:

- Мова піде про країни, які ми не вивчали;

- Нам доведеться дізнатися, як ці країни розвивалися, і який шлях розвитку вони вибрали;

Звичайно, тема важлива для розуміння, так вивчаючи розвиток Країн третього світу, ми з вами можемо відповісти на ряд важливих питань, чому наша країна розвивається інтенсивніше, чому існують протистояння між державами.

2) Актуалізація раніше отриманих знань.

1. Що змінилося в світі після Другої світової війни?

(Світ розділився на 2 протиборчі системи - капіталістичний світ і соціалістичний світ. На чолі дві наддержави - СРСР і США)

2. Що таке капіталізм? Назвіть ознаки капіталізму і капіталістичного суспільства.

3. Що таке соціалізм? Які його ознаки? Чим соціалістичний шлях розвитку відрізняється від капіталістичного? У чому його переваги і мінуси?

(Відповіді учнів)

Викладач: з перерахованих країн назвіть держави капіталістичного і соціалістичного таборів. Показують їх на карті. (Робота з картою)

Викладач: Що таке країни «третього світу»?

Що сьогодні ми повинні з'ясувати на уроці? Яку проблему вирішити?

Визначення завдань і ходу уроку разом з учнями (запис в зошит)

Студенти: Ми повинні сьогодні з'ясувати: який шлях розвитку оберуть країни «третього світу» і який шлях виявиться найбільш успішним. Оголошення теми заняття, цілі, плану проведення заняття.

Викладач: сьогодні наш урок пройде у незвичайній формі. Ви будете працювати в групах. І саме в групах ви будете вирішувати проблему уроку, а потім представите результати своєї роботи груп. (групи викладач формує сам для більш ефективної роботи).

 1. Основна частина Етап організації навчально-пізнавальної

діяльності

  1. забезпечує стадія

методи: пояснювально-ілюстративний.

Засоби реалізації: комплект роздаткового матеріалу (таблиці), підручник.

Форми взаємодії: групова

Зміст діяльності викладача

Зміст діяльності учнів

Роздає комплект роздаткового матеріалу (таблиці), групам на вибір регіону. (Африка, Південно-Східна Азія, Латинська Америка).

Пропонує відкрити підручник на сторінці 201, 207, 211 параграф №35, 36, 37. На партах лежить таблиця (додаток 1). Визначає завдання - заповнити колонки, а також визначити, які можливі шляхи розвитку країн третього світу.


Студенти визначають ролі в групі, хто яку інформацію шукає в підручнику, хто записує


2.2. Формує стадія

методи: частково-пошуковий

Засоби реалізації: комплект роздаткового матеріалу (таблиці), підручник.

Форми взаємодії: групова

Зміст діяльності викладача

Зміст діяльності учнів

Координує роботу груп


Студенти працюють з підручником і заповнюють таблицю (додаток 1)2.3. результативна стадія

методи: бесіда, порівняння.

Засоби реалізації: таблиці, підручник.

Форми взаємодії: групова

Зміст діяльності викладача

Зміст діяльності учнів


Перевірка правильності заповнених таблиці, пояснення.

Виступи гуртів, захист своїх робіт. Питання (якщо виникають) ставлять представники інших груп. Висловлюється думка, який шлях розвитку більш успішний - соціалістичний або капіталістичний.

Перегляд презентацій Країни третього світу


3. Заключна частина рефлексивно-оцінний етап

Викладач: Оцінює роботу в групах. Виставляння оцінок.

(Коментарі студентів і викладача)

 1. рефлексія

Продовжіть фразу

- Сьогодні на уроці я дізнався ...

- Новим для мене сьогодні стало ...

- Мені було вже відомо ...

- Знання, отримані сьогодні на уроці, допоможуть мені ...

2) Домашнє завдання

Практичне завдання: На прикладі однієї з країн доведи, який шлях розвитку ти вважав найбільш вдалим.Додаток 1

Студенти заповнюють таблицю свого регіону по 4 параметрам розвитку:

країна, політика, лідери, дата події (робота в групах регламентована часом - 15 хв.) Кожна група визначає держави свого регіону.Результати розвитку країн «третього світу»

Латинська Америка 211 параграф № 37.


Країна

Політика, шлях розвитку

лідери

події

Африка 201, параграф №35.


Країна

Політика, шлях розвитку

лідери

події

Південно-Східна Азії 207параграф №36.


Країна

Політика, шлях розвитку

лідери

події

Схема захисту виконаної роботи

Сьогодні на уроці працюючи над темою Країни третього світу, а наша підгрупа працювала з країнами _______________________________________________________________________________________________________________________________, ми визначили що більшість країн після Другої світової війни вибрали соціалістичний (капіталістичний) шлях розвитку - це такі країни як ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________ Важливими подіями були в такій країні (сказати про лідирує) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На наш погляд мети наша підгрупа виконала, а саме

Розглянули шляхи розвитку країн «третього світу» у другій половині XX століття;

Охарактеризували соціально-економічного і політичного розвитку країн «третього світу» в нашій підгрупі ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;Щоб завантажити матеріал, введіть свій email, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас email-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
 • Історія
опис:

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Мета уроку:

навчання (освіти):

Формування у студентів:

- уявлення про шляхи розвитку країн «третього світу» у другій половині XX століття;

- знань характеристики соціально-економічного і політичного розвитку країн «третього світу»;

- умінь виділяти головне, порівнювати шляхи розвитку країн Латинської Америки, Африки і Південно-Східної Азії;

- умінь порівнювати соціально-економічний розвиток країн капіталістичного і соціалістичного шляхів розвитку;

виховання:

- Сприяти вихованню гуманістичних і моральних цінностей при оцінці історичних подій, наполегливості в досягненні навчальної мети.

розвитку:

- Сприяти розвитку логічного мислення, під час міркувань про історичні факти;

- Сприяти розвитку творчої діяльності та пізнавального інтересу учнів, включаючи їх в рішення проблемних завдань і


 • УРОКУ
 • ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ
 • Тип уроку
 • Форми організації діяльності учнів
 • В результаті учні повинні
 • Зміст навчального матеріалу сприяє формуванню ОК
 • План проведення заняття
 • Хід заняття
 • Основна частина Етап організації навчально-пізнавальної
 • Засоби реалізації
 • Форми взаємодії
 • Зміст діяльності учнів
 • 3. Заключна частина рефлексивно-оцінний етап
 • Результати розвитку країн «третього світу»