Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія оподаткування

Скачати 32.83 Kb.
Дата конвертації22.10.2018
Розмір32.83 Kb.
Типреферат

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ з вищої освіти.

Волгоградського державного технічного університету

КАФЕДРА економіки.

РЕФЕРАТ

«Історія оподаткування»

Виконав студент групи Е-257

.

Волгоград, 1998.

Проблеми оподаткування постійно займали уми економістів, філософів, державних діячів різних епох. Один з основоположників. теорії оподаткування А. Сміт (1723 - 1790) говорив про те, що податки для того, хто їх сплачує, - ознака не рабства, а свободи. Ф. Аквінський (1225 або 1226 - 1274) визначав податки як дозволену форму грабежу. Ш. Монтеск'є (1689 - 1755) з повною підставою вважав, що ніщо не вимагає - стільки мудрості і розуму, як визначення тієї частини, яку у підданих забирають, і тієї, яку залишають їм.

Отже, податкова система виникла і розвивалася разом з державою. На ранніх щаблях державної організації початковою формою оподаткування можна вважати жертвоприношення. Не слід думати, що воно було засноване виключно на добровільних засадах. Жертвопринесення було неписаним законом і, таким чином, ставало примусовою виплатою або збором. Причому процентна ставка збору була досить визначеною. У П'ятикнижжі Мойсея сказано: «... і всяка десятина на землі з насіння землі, з .плодов дерева належить Господу». Отже, первинна ставка податку становила 10% від отриманих доходів.

У міру розвитку держави виникла «світська» десятина, що стягувалася на користь впливових князів поряд з десятиною церковною. Дана практика існувала в різних країнах протягом багатьох століть: від Стародавнього Єгипту до середньовічної Європи. Так, у Стародавній Греції в 7-6 ст. до н. е. представниками знаті були введені податки на доходи в розмірі однієї десятої або однієї двадцятої частини доходів. Це дозволяло концентрувати і витрачати кошти на утримання найманих армій, зведення укріплень навколо міст-держав, будівництво храмів, водопроводів, доріг, пристрій свят, роздачу грошей і продуктів бедіякам і на-інші суспільні цілі.

У той же час в стародавньому світі були і серйозну протидію прямому оподаткуванню. В Афінах, наприклад, вважалося, що вільний громадянин

не повинен платити прямих податків. Інша справа - добровільні пожертвування. Але коли стояли великі витрати, то рада або народні збори міста встановлювали процентні відрахування від доходів. Багато сторін сучасної держави зародилися в Стародавньому Римі. Простежимо за розвитком там податкової системи. Спочатку все держава складалася з міста Риму і прилеглої до нього території. У мирний час грошових податків громадяни не платили. Витрати з управління містом і державою були мінімальними, оскільки обрані магістрати виконували свої посади безоплатно, але часом вкладаючи власні кошти. Це було почесно. Головну статтю витрат становило будівництво громадських будівель. Ці витрати зазвичай покривала здача в оренду громадських земель. Але у воєнний час громадяни Риму оподатковувалися відповідно до своїми доходами. Визначення суми податку (ціна) проводилося кожні п'ять років обраними чиновниками-цензорами. Громадяни Риму робили цензорам заяву про свій майновий стан та сімейний стан. Таким чином, закладалися основи декларації про доходи. В 4 - 3 ст. до н. е, Римська держава розросталося, грунтувалися або здобувалися нові міста-колонії. Відбувалися зміни в податковій системі. У колоніях вводилися комунальні (місцеві) податки і повинності. Як і в Римі, їх величина залежала від розмірів стану громадян. Визначення суми податків проводилося кожні п'ять років. Римські громадяни, які проживають поза Римом, сплачували як державні, так і місцеві податки. У випадку переможних воєн податки зменшувалися, а часом скасовувалися зовсім. Необхідні кошти забезпечувалися контрибуцією завойованих земель. Комунальні ж податки з тих, хто проживав поза Римом, стягувалися регулярно. Рим перетворювався на імперію, до складу якої входили провінції. Жителі провінцій були підданими імперії, але не користувалися правами громадян. Вони були зобов'язані платити податки, що було свідченням їх залежного положення. Єдиної податкової системи не існувало. Ті міста і землі, які надавали найбільш завзятий опір римським легіонам, після завоювання обкладалися більш високими податками. Крім того, римська адміністрація часто зберігала систему податків, що склалася в даній місцевості до завоювання римлянами. Змінювалося лише напрям і використання коштів, що надходять. Так було, наприклад, в Сицилії, коли вона в 227 р. До н.е. е. стала провінцією Риму. Тривалий час у римських провінціях не існувало державних фінансових органів, які могли б професійно встановлювати і стягувати податки. Римська адміністрація вдавалася до допомоги відкупників, діяльність яких вона не могла в належній мірі контролювати. Результатом були корупція, зловживання владою, а потім і економічна криза, що вибухнула в 1 ст. до н. е. Необхідність реорганізації фінансового господарства Римської держави була однією з найважливіших задач, які вирішував імператор Август Октавіан (бЗ р до н. Е. - 14 н.е.). У всіх провінціях їм були створені фінансові установи, які здійснювали контроль за оподаткуванням. Були значно зменшені послуги відкупників, а там, де вони збереглися, за їх діяльністю встановлювався суворий державний контроль. Була заново проведена оцінка податкового потенціалу провінцій з метою більш справедливого розподілу податків і збільшення їх віддачі. Для цього були проведені обміри кожної міської громади з її земельними угіддями. По кожному місту був складений кадастр, який містив дані про землевласників. Потім проводилася перепис майнового стану громадян. Переписом керували намісники провінцій разом з прокураторами, очолювали фінансові установи провінцій. Кожен житель був зобов'язаний у визначений день представити владі громади свою декларацію. Податкові документи зберігалися у фінансовому органі і служили базою для наступних переписів майнового стану (цензів). Головним джерелом доходів у римських провінціях служив поземельний податок. В середньому його ставка становила одну десяту доходів із земельної ділянки, хоча застосовувалися й особливі форми оподаткування, наприклад податок на кількість фруктових дерев, включаючи виноградні лози. Облагалась- податком й інша власність: нерухомість, живий інвентар, цінності. Кожен житель провінції повинен був платити єдину для всіх подушну подати. Існували й непрямі податки, а саме податок з обороту зазвичай за ставкою 1% особливий податок з обороту при торгівлі рабами за ставкою 4% і податок на звільнення рабів за ставкою 5% від їх вартості. У 6 м н. е. імператор Август ввів податок зі спадщини за ставкою 5%. Податком зі спадщини обкладалися лише громадяни Риму. Податок носив цільовий характер. Отримані кошти спрямовувались для пенсійного забезпечення професійних солдатів.

Державні фінансові органи безпосередньо не стягували податків з громадян. Це робили громади. А ось оцінку і визначення податкових надходжень громад контроль за термінами надходження податків держава тримала в своїх руках через органи фіску. Вже в Римській імперії податки виконували не тільки фіскальну функцію, але мали роль додаткового стимулятора розвитку господарства. Оскільки податки вносилися грошима, населення було змушене виробляти надлишки продукції, щоб продавати їх. Це сприяло розширенню товарно-грошових відносин, поглибленню процесу розподілу праці, урбанізації. Багато господарські традиції Стародавнього Риму перейшли до Візантії. У ранневизантийскую епоху до 7в. включно існував 21 вид прямих податків. Серед них: поземельний податок; подушна подати, податки на оснащення армії, податок на покупку коней, податок на рекрутів, заплативши який можна було звільнитися від військової повинності, мито на продаж товарів (зазвичай її ставка становила 10 - 12,5%), мито на видачу державних актів і т . Д. Якщо споруджуваний будинок перевищувало встановлені заздалегідь розміри, то стягувався штраф, який отримав назву «податок на повітря». Особливі податки платили сенатори, а також чиновники і військові, які отримали підвищення в посаді. Широко практикувалися у Візантії надзвичайні податки: на будівництво флоту, утримання військових контингентів і пр. Треба зазначити, що велика кількість податків аж ніяк не призвело до фінансового процвітання Візантійської імперії. Навпаки, надмірний податковий тягар мало своїм наслідком скорочення податкової бази, а далі пішли фінансові кризи, ослабляють міць держави. Трохи пізніше стала складатися фінансова система Русі. Об'єднання Давньоруської держави почалося лише з кінця 9в. Основним джерелом доходів княжої скарбниці була данина. Це був по суті спочатку нерегулярний, а потім все більш систематичний прямий податок. Князь Олег після свого затвердження в Києві зайнявся встановленням данини з підвладних племен. Як повідомляє історик С. М. Соловйов: «Деякі платили хутром з диму, або жилого житла, деякі по шлягу від рала». Під шлягом, мабуть, слід розуміти іноземні, головним чином арабські, металеві монети, зверталися тоді на Русі. «Від рала» - це значить з плуга або сохи. Данина стягувалася двома способами: «повозитися», коли вона привозилася до Києва, і «полюддя» а владики або князівські дружини самі їздили за нею. Непряме оподаткування існувало у формі торгових і судових мит. Мито «митий» стягувалася за провезення товарів через гірські застави, мито «перевіз» - за перевіз через річку, «Вітальня» мито - за право мати склади, «торгова» мито - за право влаштовувати ринки. Мита «вага» і «міра» встановлювалися відповідно за зважування і вимір товарів, що було в ті роки досить складною справою. Судова мито «віра» стягувалася за вбивство, «продаж» - за інші злочини. Судові мита становили зазвичай від 5 до 80 гривень. Після татаро-монгольської навали основним податком став «вихід», стягувалася спочатку баскаками - уповноваженими хана, а потім самими російськими князями. «Вихід» стягувався з кожної душі чоловічої статі і з худоби. Кожен удільний князь збирав данину в наділі своїм сам і передавав її великому князю для відправлення в Орду. Сума «виходу» стала залежати від угод великих князів з ханами. Конфлікт Дмитра Донського (1359 - 1389) з темником Мамаєм, фактично правителем Золотої Орди, за свідченням С. М. Соловйова, почався з того, що «Мамай вимагав від Димитрія Донського данини, яку предки останнього платили ханам узбеки і Чанібеку, а Дмитро погоджувався тільки на таку данину, яка останнім часом було домовлено між ним самим і Мамаєм; навала Тохтамиша і затримання в Орді сина великокнязівського Василя змусили потім Донського заплатити величезний вихід ... брали пополтині з села, давали і золотом в Орду. У своєму заповіті Дмитро Донський згадує про вихід в 1000 руб. А вже за князя Василя Дмитровича згадується «вихід» спочатку в 5000 руб., А потім в 7000 руб. Нижегородське князівство платило в цей же час данину в 1500 руб. Крім «виходу», або данини, були й інші ординські тяготи. Наприклад, «ям» - обов'язок доставляти підводи ординським чиновникам. Сюди ж слід віднести зміст посла Орди з величезним почтом. Справляння прямих податків у скарбницю самого Російської держави було вже неможливим. Головним джерелом внутрішніх доходів стали мита. Сплата «виходу» була припинена Іваном 3 (1440 - 1 505) в 1480 р, після чого знову почалося створення фінансової системи Русі. В якості головного прямого податку Іван3 ввів «дані» гроші з чорносошну селян і посадських людей. Потім були нові податки: «Ямський», «піщальние» - для виробництва гармат, збори на городові та засічних справу, тобто на будівництво засік - укріплень на південних кордонах Московської держави. Іван Грозний ввів стрілецьку подати для створення регулярної армії і «полонянічние» гроші для викупу ратних людей, захоплених в полон, і росіян, викрадених в полон. Для визначення розміру прямих податків служило «сошное» лист. «Сошне» лист передбачало вимір земельних площ, у тому числі забудованих дворами в містах, переклад отриманих даних в умовні подашние одиниці «сохи» і визначення на цій основі податків. «Соха» вимірювалася в чвертях або четях (близько 0,5 десятини), її розмір в різних місцях був неоднаковий. За свідченням В. О. Ключевського, найбільш нормальними розмірами «сохи» промислової, посадской або слобожанської були: «40 дворів кращих торгових людей, 80 середніх і 160 молодших посадських людей, 320 слобідських. Крім нормальних тяглецов з торгових людей, були ще маломочние, що називалися бурлакою; в соху входило втричі більше бобильскіх дворів, ніж дворів молодших торгових людей. Мінливість розміру сохи, очевидно, відбувалася від того, що на соху падав певний, одноманітний оклад данини, який був міркуємо з спроможністю місцевих промислових обивателів; в іншому місті кращі торгові люди могли платити цей оклад з 40 дворів, а в іншому в соху зачислялось більшу кількість кращих посадських дворів ». Сільська «соха» включала певну кількість орної землі і змінювалася залежно від якості грунту, а також соціального стану власника. Так, московська «соха» включала: для служивих людей, майбутніх дворян - 800 чвертей «доброї» землі 1000 четей «середньої» або 1200 четей «худий» землі; для церков н монастирів - відповідно 600, 700 і 800 чвертей; для палацових і «чорних» земель, оброблюваних селянами, - 500, .600 і 700 чвертей. Новгородська «соха» була істотно менше. «Сошне лист» становив переписувач з складалися при ньому Подьячий. Описи міст і повітів з населенням, дворами, категоріями землевласників зводилися в Писцовойкниги. «Соха» як одиниця виміру податку була скасована в 1679 р Одиницею для обчислення прямого оподаткування на той час став двір. Непрямі податки стягувалися через систему відкупів, головними з яких були митні та винні. В середині 17в. була встановлена ​​єдина мито для торгових людей - 10 грошей (5 копійок) з рубля обороту. Політичне об'єднання руських земель відноситься до кінця 15 ст. Однак стрункої системи управління державними фінансами не існувало ще довго. Більшість прямих податків збирав Наказ великого приходу. Однак одночасно з ним обкладанням населення займалися територіальні накази. В першу чергу Новгородська, Галицька, Устюжская, Володимирська, Костромська чоти, які виконували функції прибуткових кас; Казанський і Сибірський накази, що стягували «ясак» з населення Поволжя та Сибіру; Наказ великого палацу, оподатковується царські землі; Наказ великої скарбниці, куди прямували збори з міських промислів; Друкований наказ, взимавший мито за скріплення актів государевої печаткою; Казенний патріарший наказ, який відає оподаткуванням церковних і монастирських земель. Крім перерахованих податки збирали Стрілецький, Посольський, Ямської накази. В силу цього фінансова система Росії в 15-17вв. була надзвичайно складна і заплутана. Кілька впорядкована вона була за царювання Олексія Михайловича (1629 - 1676), який створив в 1б55 р Лічильний наказ. Перевірка фінансової діяльності наказів, аналіз прибуткових і видаткових книг дозволили досить точно визначити бюджет держави. У 1680 р доходи становили 1 203 367 руб. З них за рахунок прямих податків було забезпечено надходження 529481,5 руб., Або 44% всіх доходів; за рахунок непрямих податків - 641 394,6 руб., або 53,3%. Решту суми (2,7%) давали надзвичайні збори та інші доходи. Витрати становили 1 125 323 руб. Треба відзначити, що невпорядкованість фінансової системи в той час була характерна і для інших країн. Сучасна держава раннього періоду нової історії з'явилося в 16-17 ст. в Європі. Це держава ще не мало теорії податків. Практично не існувало великого постійного податку, тому періодично парламенти видавали дозволи правителям так зробити і вводити надзвичайні податки. Платниками податків зазвичай виступали люди, що належали до третього стану, т. Е. Сільські жителі і городяни недворянськогопоходження. Податкове право постійно була в центрі всіх дискусій навколо розподілу тягаря і тягот країни. Держава не мала достатньої кількості кваліфікованих чиновників, і в результаті збирачем податків став, як правило, відкупник. У країнах континентальної Європи практикувався метод, при якому певний податок, як тільки було отримано право на його стягування, виставлявся на торги для здачі в відкуп. Хто пропонував найвищу ціну, тому він і продавався. Вся сума негайно надходила в князівську чи королівську скарбницю. А далі відкупник, наділений вже державними повноваженнями, разом зі своїми помічниками і суборендарями намагався отримати прибуток. Естественно, откупщиков ненавидели. Проблема справедливости налогообложения стояла очень остро. Отношение к налогам давно привлекает внимание ученых и государственных деятелей. В изданной в 1625 г. книге «Опыты или наставления нравственные и политические» английский философ Ф. Бэкон (1561 – 1б2б) лорд-хранитель большой печати при короле Якове Стюарте, писал: «Налоги, взимаемые с согласия народа, не так ослабляют его мужество; примером тому могут служить пошлины в Нидерландах и до известной степени субсидии в Англии. Заметьте, что речь у нас идет сейчас не о кошельке, а о сердце. Подать, взимаемая с согласия народа или без такового, может быть одинакова для кошельков, но не одинаково ее действие на дух народа». Но только в самом конце 17 – начале 18 в. в европейских странах стало формироваться административное государство, создававшее чиновничий аппарат и достаточно стройную и рациональную налоговую систему, состоящую из прямых и косвенных налогов. Из косвенных налогов особую роль стал играть акциз. Обычно он взимался непосредственно у городских ворот со всех ввозимых и вывозимых товаров. Иногда налогом облагалось только то, что ввозилось в страну, т.е. от него освобождались товары, идущие на экспорт. Размеры акциза колебались обычно от 5 до 25%. Какого-либо научного обоснования размеров налогообложения не было. Налоги на предметы потребления давали крупные доходы, но они не в малой степени сдерживали развитие торговли. Из прямых налогов основная масса доходов приходилась на подушный и подоходный налоги. От них были освобождены дворянство и духовенство. Зато буржуазия и крестьянство отдавали государству в виде прямых налогов 10 – 15% от всех своих доходов. Отсутствие теории налогообложения, необдуманность практических мер порой приводили к тяжелым последствиям. Примером неумелой налоговой политики могут служить меры, принимавшиеся в начале царствования упоминавшегося уже Алексея Михайловича. Он вел войны со шведами и поляками, требовавшие огромных расходов. К тому же Россию во второй половине сороковых годов 17 в. постигло несколько неурожайных лет и падеж скота от эпидемических болезней. Правительство прибегало к экстренным сборам. С населения взимали сначала двадцатую, потом десятую, затем пятую деньгу. То есть прямые налоги «с животов и промыслов» поднялись до 20%. Увеличивать их дальше стало невозможно. И тогда была предпринята попытка поправить финансовое положение с помощью косвенных налогов. В 164б г. был повышен акциз на соль с 5 до 20 коп. за пуд. Кстати, эту меру применяли и в других странах. Расчет был на то, что соль потребляют все слои населения и налог разложился на всех равномерно. Однако на деле оказалось, что тяжело пострадало беднейшее население. Оно кормилось главным образом рыбой из Волги, Оки и других рек. Выловленная рыба тут же солилась дешевой солью. После введения указанного акциза солить рыбу оказалось невыгодно. Рыба портилась в огромном количестве. Возник недостаток основного пищевого продукта. К тому же у людей, занятых тяжелым физическим трудом, соляной обмен наиболее интенсивен и соли им требуется больше. В России соляной налог был временно отменен после народных (соляных) бунтов, и началась работа по упорядочению финансов на более разумных основа. Эпоха Петра 1(1672 – 1725) характеризуется постоянной нехваткой финансовых ресурсов из-за многочисленных войн, большого строительства, крупномасштабных государственных преобразований. Для пополнения казны изобретались все новые способы, вводились дополнительные налоги, вплоть до анекдотичного налога на бороды и усы. Царь учредил особую должность – прибыльщики, обязанность которых «сидеть и чинить государю прибыли», т.е. изобретать новые .источники доходов казны. Так был введен гербовый новый сбор, подушный сбор с извозчиков (десятая часть доходов от их найма), налоги с постоялых дворов, печей, плавных судов, арбузов, орехов, продажи съестного, найма домов, ледокольный и другие налоги и сборы. Облагались даже церковные верования. Например, раскольники были обязаны уплачивать двойную подать. В то же время Петром 1 был принят ряд мер, чтобы обеспечить, как мы сказали бы сейчас; справедливость налогообложения, равномерную раскладку налоговых тягот. Тяжесть некоторых прежних налогов была ослаблена, причем в первую очередь для малоимущих людей. Для устранения злоупотреблений при переписи дворов введена была подушная подать. Автор «Истории Петра Великого» А. С. Чистяков пишет: «Подушные были невелики: с крестьян дворцового и синодского ведомства и с крепостных подушных брали по 74 коп., а с государственных крестьян кроме 74 коп. взыскивали еще по 40 коп;, вместо оброков, которые дворцовые, синодские и крепостные крестьяне платили своим ведомствам или помещикам. Заплативши эти 74 или 114 коп., крестьянин не знал никаких денежных и хлебных поборов. Подушные собирались в три срока: зимою, весною и осенью. С купцов и цеховых брали по 120 коп. с души» (орфография современная). Доходы государства постоянно росли. В 1710 г. они составили 3134000 руб. в 1722 г. – 7859833 руб. в 1725 г. – 10 186707 руб. Во второй половине царствования Петра 1 Российское государство, несмотря на огромные издержки, обходилось собственными доходами и «не сделало ни копейки долгу». В последней трети 18 в: в Европе активно разрабатываются проблемы теории и практики налогообложения. В 1770 г. министр финансов Франции известный аббат Тэрре собственноручно начертал на письме одного интенданта: «Я больше стараюсь добиться равенства в распределении налогов, чем точной уплаты двадцатины». Назначенный министром финансов в конце 1769 г. в период жесточайшего финансового кризиса Франции аббат Тэрре вынужденно вводил, новые налоги. При этом он отдавал предпочтение косвенным налогам, поскольку считал, что «налоги на расходы наименее обременительны, они взимаются постепенно и, так сказать, незаметно». В то же время Тэрре исходил из целесообразности дифференциации косвенных налогов: продукты первой необходимости (зерно) должны быть от него освобождены, скот должен облагаться очень незначительно, вино – немного больше, грубые ткани – очень мало, а предметы роскоши – очень высоко и т.д. В это же время в России прямые налоги в бюджете играли второстепенную роль по сравнению с налогами косвенными. Так, подушной подати собиралось в 1763 г. 5667 тыс. руб. или около 30% всех доходов, а в 1796 г. – 24721 тыс. руб., или 33,3% доходов. Очень незначительные суммы приносили подворная подать и промысловый налог. Косвенные налоги давали 42% в 1764 г. и 43% в 1796 г. Почти половину этой суммы приносили питейные налоги. Развивались и бюджеты городов, где все большую роль начинали играть так называемые оброчные статьи. Налоги взимались с содержателей плотомоен и прорубей, с перевозов, с рыбных ловель, с подвижных лодок, за запись в городовую обывательскую книгу и др. Тогда же появляются и первые заемные средства в бюджетах городов, и проценты со вкладов в банки. Для наглядности рассмотрим суммарные доходы Москвы за 1786 – 1792 гг. (табл. 1. 1).

Таблица 1.1*

Статьи Сумма %

Отчисления от казенной питейной

продажи (В размере 1%)

Доходы с оброчных статей

Доходы с записей в городовую

обывательскую книгу

Заем из гильдий

39609 руб. 93,25 коп. 67,1

13639 руб. 60,75 коп. 23,1

4358 руб. 00,00 коп. 7,4

704 руб. 00,00 коп. 1,2

Трехгодичная подать с ушедшего

из 2-й гильдии купца

150 руб. 00,00 коп. 0,3

Проценты с вклада в банк

воспитательного дома

529 руб. 59,5коп. 0,9

Разом

58991 руб. 13,5 коп. 100

Превалирующим среди доходов, как видно из табличных данных, являются отчисления от государственной монопольной торговли винно-водочными изделиями. Однако и налоги занимают довольно заметное место, принося более 23% всех доходов столицы. Заем уже появился, но пока не играл существенной роли. Субсидий и дотаций от государства не было. Бюджеты российских городов основывались на собственных доходах. В этот же период (последняя треть 18 в.) создавалась теория налогообложения. Ее основоположником можно назвать шотландского экономиста и философа А. Смита. Из вышедшей в 1776 г. книге «Исследование о природе и причинах богатства народов можно вывести четыре основных принципа, которые не устарели и до нашего времени.

1. Принцип справедливости, утверждающий всеобщность обложения и равномерность распределения налога между гражданами соразмерно их доходам.

2. Принцип определенности, требующий, чтобы сумма, способ и время платежа были точно заранее известны плательщику.

3. Принцип удобности предполагает, что налог должен взиматься в такое время и таким способом, которые представляют наибольшие удобства для плательщика.

4. Принцип экономии, заключающийся в сокращении издержек взимания налога, в рационализации системы налогообложения. Именно в конце 18 в. закладывались основы современного государства, проводящего активную экономическую, в том числе финансовую и налоговую, политику. Это касается стран Западной Европы, это относится и к России. Еще при Петре 1 были образованы 12 коллегий, из которых четыре заведовали различными финансовыми вопросами: камер-коллегия, штатс-контор-коллегия, ревизион-коллегия и ком-мерц-коллегия. Екатерина 2 (1729- – 1796) преобразовала систему управления финансами. В 1780 г. была создана экспедиция о государственных доходах, в следующем году она разделилась на четыре самостоятельные экспедиции. Одна из них заведовала доходами государства, другая – расходами, третья – ревизией счетов, четвертая – взыскиванием недоимок, недоборов и начетов. В 1802 г. манифестом Александра 1 «Об учреждении министерств» было создано Министерство финансов и определена его роль. В манифесте говорилось: «Должность Министра финансов имеет два главных предмета: управление казенными и Государственными частями, кои доставляют Правительству нужные ... доходы и генеральное всех доходов разсигнование по разным частям Государственных расходов». В 1811 г. управление финансами было разделено между тремя ведомствами. Министерство финансов занималось всеми источниками доходов, Государственное казначейство ведало расходами, Государственный контролер занимался ревизией всех счетов. Через 10 лет Государственное казначейство было включено в Министерство финансов на правах департамента. На протяжении 19 в. главным источником доходов оставались государственные прямые и косвенные налоги. Основным прямым налогом была подушная подать. Количество плательщиков определялось по ревизским переписям. Начиная с 1863 г. с мещан вместо подушной подати стал взиматься налог с городских строений. Отмена подушной подати началась в 1882 г. Второе место среди прямых налогов занимал оброк. Это была плата казенных крестьян за пользование землей. Ставка оброка дифференцировалась по классам губерний. Купечество платило гильдейскую подать - процентный сбор с объявленного капитала. Данный сбор был введен еще Екатериной 2 в1775 г. для купцов 1, 2 и 3 гильдий вместо подушной подати. Он составлял 1% от капитала, но за 50 лет вырос до 2,5% для купцов 3 гильдии и 4,4% для купцов 2 и 1 гильдий. Размер капитала записывался «по совести каждого». Кроме того, действовала патентная система обложения торговли и промышленности. Были введены билеты на лавки, т. е. плата за каждое торговое заведение. Наряду с основными ставками по прямым налогам вводились надбавки целевого назначения. Таковы были надбавки на строительство государственных больших дорог, устройство водных сообщений, временные надбавки для ускорения уплаты государственных долгов (действовали с 1812 по 1820 г.). С дворян, имевших доход выше установленного размера, взимался только последний из перечисленных налогов – на уплату долгов. Причем дворяне, которые жили за границей не по службе и проживали доходы вне отечества, «должны были платить вдвое». Кроме государственных прямых налогов функционировали земские (местные) сборы. Земским учреждениям предоставлялось право определять сборы с земли, фабрик, заводов, торговых заведений. К концу прошлого века все суммы, включая земские, стали поступать в кассу государственного казначейства. В восьмидесятых годах 19 в; наряду с общей отменой подушной подати стало внедряться подоходное налогообложение. Был установлен налог на доходы с ценных бумаг. Затем государственный квартирный налог. Существовали. специальные государственные сборы. Таков, например, введенный в 1834 г. сбор с проезда по законченному к тому времени шоссе Санкт-Петербург – Москва. К 1863 г. этот сбор распространился на 23 шоссейные дороги. Взимались сборы с пассажи ров железных дорог, пароходств, с железнодорожных грузов, перевозимых большой скоростью, сборы в морских портах. Действовали пошлины с имущества, переходящего по наследству или по актам дарения. В зависимости от степени родства они имели ставку от 1 до б % стоимости имущества. Существовали паспортные сборы, в том числе с заграничных паспортов. Облагались полисы по страхованию от пожара. Среди косвенных налогов в прошлом веке крупные доходы Российскому государству давали акцизы на табак, сахар, керосин, соль, спички, прессованные дрожжи, осветительные нефтяные масла и ряд других товаров. 3начительными были поступления от производства и торговли алкогольными напитками. Система акцизов, как и таможенные пошлины, имела отнюдь не только фискальный характер. Она обеспечивала государственную поддержку отечественным предпринимателям, защищала их в конкурентной борьбе с иностранцами.

В 1898 г. Николай 2 утвердил Положение о Государственном промысловом налоге. Налог просуществовал вплоть до революции 1917 г. Промысловые свидетельства согласно этому Положению должны были выбираться на каждое промышленное предприятие, торговое заведение, пароход; Свидетельство могло получить как физическое, так и юридическое лицо. Так обеспечивался единый подход к гильдейскому купечеству и акционерным обществам. Были введены 3 торговых и 8 промышленных разрядов, по которым взимался основной промысловый налог. Право на вступление в купечество давало владение предприятиями торговли по промысловым свидетельствам 1 – 2-го разрядов и промышленными предприятиями по свидетельствам 1 – 5-го разрядов. Основной промысловый налог состоял из налога с торговых заведений и складских помещений, налога с промышленных предприятий и налога со свидетельств на ярмарочную торговлю. Они взимались при ежегодной выборке промысловых свидетельств по фиксированным ставкам, дифференцированным по губерниям России. Дополнительный промысловый налог по размеру превосходил основной и зависел от размера основного капитала и прибыли предприятия. Кроме того, он зависел и от характера предприятия – являлось ли оно гильдейским или акционерным обществом. Принадлежавшие купцам предприятия и заведения вносили дополнительный налог в виде раскладочного сбора и процентного сбора с прибыли. Сумма раскладочного сбора определялась один раз в три года законодательно и ежегодно раскладывалась в губерниях по предприятиям. Сбор с прибыли составлял 3,33% с той части прибыли, которая в 30 раз превышала размер основного промыслового налога. Акционерные общества платили дополнительный промысловый налог в форме налога с капитала и процентного сбора с прибыли. Налог с капитала взимался по ставке 0,15 %. С капитала менее 100 руб. он взимался. Процентный сбор с прибыли устанавливался пропорционально чистой прибыли. Сама чистая прибыль рассчитывалась в процентах к основному капиталу. В конце 19 столетия и особенно в 20 в. в жизни человеческого общества огромную роль стали приобретать крупные города. Указанный период можно назвать начальным периодом урбанизации и развития капитализма в России. Среди уплачиваемых городу пошлин на первое место по объёму вышли платежи за прописку. Мирное развитие России было прервано. Первая мировая война губительно сказалась на финансовом положении страны. После февральской революции положение дел ещё более ухудшилось. Очередной спад во всей финансовой системе России наступил после Октября 1917 г. В период нэпа существовали различные формы собственности, действовали экономические законы, что являлось одним из главных условий функционирования налоговой системы. В дальнейшем финансовая система нашей страны эволюционировала в направлении, противоположном процессу общемирового развития. Начало 90-х годов явилось также периодом возрождения и формирования налоговой системы РФ. В налоговой системе одно из главных мест заняли косвенные налоги на потребление: налог на добавленную стоимость и акцизы, входящие в цену товара. Проблема соотношения прямых и косвенных налогов в современных экономических условиях при переходе хозяйства нашей страны к рынку ещё нуждается в серьёзном исследовании и научном обосновании.


  • РЕФЕРАТ