Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Радянська держава в 1917-1920 рр.

Скачати 11.07 Kb.
Дата конвертації14.03.2019
Розмір11.07 Kb.
Типреферат

Радянська держава в 1917 - 1920 рр.

В результаті перемоги Жовтневої революції докорінно змінилося становище всіх класів і верств населення, їх партій. Більшовики стали правлячою партією, очолили роботу по створенню нового державного і суспільного ладу. Замість буржуазних органів влади був створений радянський державний апарат. Установчі збори, яка відмовилася визнати Радянську владу і затвердити всі її декрети, було розпущено більшовиками.

Більшовики забезпечили вихід країни з війни, підписавши мирний договір з Німеччиною на вкрай важких умовах. Росія втратила значну частину території і повинна була виплатити непосильну контрибуцію на користь Німеччини. Хоча цей світ був грабіжницьким для Радянської Росії, він дав їй нехай неміцну і короткочасну, але перепочинок. Це дозволило робітничо-селянського уряду вивільнити сили для організації опору внутрішньої і зовнішньої контрреволюції.

В ряду подій історії Росії XX століття, що вимагають серйозного переосмислення, Громадянська війна 1918 - 1920 рр. займає одне з центральних місць. Вона була складним, багатоетапним явищем. Інтервенція Антанти, а ще раніше вторгнення Німеччини, стали чинником, який зумовив ще більше затягування війни, у величезній мірі помножили жертви, наклали істотний відбиток на політику керівництва по обидва боки фронту.

З середини 1918 року по березень 1921 р сформувалася політика, яка згодом стала відома як "воєнний комунізм". В історіографії розходяться думки в питанні про те, які конкретно кроки призвели до "воєнного комунізму". У цій політиці знайшла відображення спроба мобілізувати ресурси країни за допомогою надзвичайних засобів. У суспільстві склалася ідеологія, яка ідеалізувала "військовий комунізм", трактувала надзвичайні заходи як закономірні, хоча вони були вимушеними. Навесні 1921 Ленін визнав, що "військовий комунізм" не годиться як метод соціалістичного будівництва і не відповідає господарським завданням пролетаріату в мирних умовах. На зміну йому прийшла нова економічна політика.

При вивченні даного розділу курсу зверніть увагу на наступні проблеми:

1. Формування Радянського держави.

Прийшовши до влади, більшовики почали роботу з ліквідації старих органів влади і створення нового державного апарату. Покажіть на конкретних фактах, як вирішувалася ця задача? З жовтня 1917 р по червень 1918 р політична система в країні практично була двопартійної. Поясніть чому?

У числі невідкладних завдань нової влади було забезпечення виходу країни з війни. Як це завдання було вирішено Радянським урядом? Яке значення Брестського миру в нашій історії?

2. Громадянська війна.

При вивченні літератури, присвяченій цій проблемі, ви зіштовхнетеся з різними, часом взаємовиключними судженнями про війну, її характер і значення. Ознайомлення з поглядами й оцінками авторів дозволяє вам створити власне судження про Громадянську війну. Дайте визначення поняттю Громадянська війна? Спробуйте обгрунтовано відповісти на питання: коли ж почалася і коли закінчилася ця драма XX століття? Покажіть взаємозв'язок Громадянської війни і революції. Охарактеризуйте етапи Громадянської війни. Покажіть роль військової інтервенції держав Антанти як головного чинника затягування і загострення війни.

Чому Радянська влада перемогла в Громадянській війні? Як їй вдалося узяти гору над численними ворогами? При відповіді на ці питання слід враховувати, що радянське керівництво виявилося більш послідовним у досягненні своїх цілей, ніж противники. Порівняйте аграрні, національні питання більшовиків і вождів Білого руху. Покажіть на конкретних прикладах, що ставка лідерів антибільшовицького руху на західну допомогу не принесла очікуваних результатів. Не забудьте, що важливу роль у перемозі більшовиків зіграло і те, що їх супротивники виявилися не в силах сформулювати програму, яка була б привабливою для більшої частини населення країни. Оцініть дію таких факторів, що призвели до перемоги Радянської влади, як єдність фронту і тилу; створення численної робітничо-селянської Червоної Армії; залучення на службу в Червону Армію офіцерів і генералів зі старої армії; масовість партизанського і підпільного руху в білому тилу; підтримка трудящих зарубіжних країн.

3. Ідеологія і практика "воєнного комунізму".

Починаючи з середини 1918 в країні поступово сформувалася політика, яка згодом отримала назву "воєнного комунізму". Спробуйте виявити причини введення в країні цього політичного курсу. Зверніть увагу на те, що, по-перше "військовий комунізм" був періодом експерименту, спробою мобілізації всіх сил у війні, по-друге, Громадянська війна наклала сильний відбиток на темпи, методи, форми комуністичного будівництва. У суспільстві склалася військово-комуністична ідеологія, яка захищала швидкий і прямий перехід до соціалізму в надзвичайних умовах Громадянської війни. Обгрунтуйте дані положення, спираючись на конкретні факти.

У 1921 Ленін стверджував, що "ми натрапили на великий, - я вважаю, на найбільший, - внутрішня політична криза Радянської Росії. Цей внутрішній криза виявила невдоволення не тільки значної частини селянства, а й робітників (Ленін В. І.. Собрн. Соч. Т. 45. - С. 282). Поясніть це висловлювання Леніна. Покажіть, які причини привели до відмови від політики "воєнного комунізму"? Яке значення мала дана політика?

Завдання для самоконтролю

1. Проблемні питання:

а) Як більшовики вирішили питання щодо формування радянської держави?

б) Поясніть, чому на II з'їзді Рад новий уряд було сформовано як число більшовицьке, а не як коаліційний?

в) Чому Установчі збори було розпущено Радянською владою? Яка була реакція в країні на цю політичну акцію?

г) Поясніть, чому білі армії, незважаючи на міць союзників, не змогли вийти переможцями в Громадянській війні?

д) Покажіть, яке місце Громадянської війни в історії Росії? Охарактеризуйте її історичне значення.

е) Які наслідки Громадянської війни?

ж) Поясніть причини введення в країні "воєнного комунізму"? Дайте оцінку цьому політичному курсу.

2. Тести для самоконтролю:

а) Коли було відкрито Установчі збори?

1) в лютому 1917 р

2) в листопаді 1917 р

3) в січні 1918 р

б) Коли вперше в Росії була введена продрозкладка?

1) в 1915 р

2) в 1916 р

3) в 1919 р

в) Який орган в Радянській Росії мав законодавчою владою?

1) З'їзд Рад

2) РНК

3) ВЦВК

г) Назвіть імена офіцерів царської армії, які воювали на боці Радянської влади в роки Громадянської війни?

1) А. Єгоров

2) Д. Карбишев

3) С. Каменєв

4) С. Лазо

5) В. Блюхер

д) Хто був першим народним комісаром закордонних справ у Радянській Росії?

1) Н.Криленко

2) Л. Троцький

3) В.Антонов-Овсієнко

е) Назвіть імена творців Добровольчої армії?

1) Л.Корнілов

2) А. Колчак

3) М. Алексєєв

4) П. Краснов

ж) II-й з'їзд Рад (26 жовтня 1917 г.) сформував перший робітничо-селянський уряд - Рада народних комісарів? Хто входив в нього?

1) більшовики і ліві есери

2) більшовики і меншовики-інтернаціоналісти

з) Хто був головою Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету (ВЦВК)?

1) А.І. Риков

2) Л.Б. Каменєв

3) Я.М. Свердлов

3. Робота з першоджерелами:

завдання:

Прочитайте наведений нижче уривок з Декрету ВЦВК про надзвичайні повноваження народного комісара з продовольства від 13 травня 1918 р Дайте оцінку цьому документу. Поясніть причини введеної в країні продовольчої диктатури (системи надзвичайних заходів Радянської влади) та охарактеризуйте її. Текст наводиться за виданням: "Хрестоматія з історії СРСР 1917-1945". М., 1991, с.78-80.

"Згубний процес розвалу продовольчої справи країни, тяжка спадщина чотирирічної війни, продовжує все більше розширюватися і загострюється. У той час як споживають губернії голодують, в які виробляють губерніях зараз є як і раніше великі запаси навіть не обмолоченого хліба урожаїв 1916 і 1917 років. Хліб цей знаходиться в руках сільських куркулів і багатіїв, в руках сільської буржуазії. Сита й забезпечена, накопичилися величезні суми грошей, виручених за роки війни, сільська буржуазія залишається наполегливо глухий і байдужою до стогонів голодуючих робітників і селянської бідноти, не вивозить хліба до зсипні пунктам у розрахунку примусити державу до нового і нового підвищення хлібних цін і продає в той Водночас хліб у себе на місці за нечуваними цінами хлібним спекулянтам - мішечники.

Цьому завзятості жадібних сільських куркулів-багатіїв має бути покладено край. На насильство власників хліба над голодуючій біднотою відповіддю повинно бути насильство над буржуазією ...

Обговоривши становище і беручи до уваги, що тільки при строгому обліку і рівномірному розподілі всіх хлібних запасів Росія виб'ється із продовольчої кризи, Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет ухвалив:

1. Підтверджуючи непорушність хлібної монополії та твердих цін, а також непорушність нещадної боротьби з хлібними спекулянтами-торбешниками, зобов'язати кожного власника хліба весь надлишок, понад кількість, необхідного для обсіменіння полів і особистого споживання за встановленими нормами до нового врожаю, заявити до здачі в тижневий термін після оголошення цієї постанови в кожній волості ...

2. Закликати всіх трудящих і незаможних селян до негайного об'єднання для нещадної боротьби з кулаками.

3. Оголосити всіх, що мають надлишок хліба і не вивозять його на зсипні пункти, а також марнує хлібні запаси на самогонку, - ворогами народу, зраджувати їх революційному суду, ув'язнювати на термін не менше 10 років, піддавати все майно конфіскації ...

4. У разі виявлення у кого або надлишку хліба, що не заявленого до здачі згідно з пунктом 1-му, хліб відбирається в нього безплатно, а належна по твердим цінами вартість незаявлених надлишків виплачується в половинному розмірі тієї особи, яка вкаже на приховування надлишок, після фактичного надходження їх на зсипні пункти, і в призначеному розмірі - сільському суспільству ...

... Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет постановляє для більш успішної боротьби з продовольчою кризою представити народному комісару з продовольства такі повноваження:

3. Вимагати від установ і організацій всіх відомств беззастережного і негайного виконання розпоряджень народного комісара у зв'язку з продовольчою справою.

4. Застосовувати збройну силу у разі надання протидії відбирання хліба чи інших продовольчих продуктів.

5. Розпускати або реорганізовувати продовольчі органи на місцях у разі протидії їх розпорядженням народного комісара.

6. Звільняти, зміщувати, зраджувати революційного суду, піддавати арешту посадових осіб і службовців всіх відомств і громадських організацій в разі дезорганизующего втручання їх в розпорядження народного комісара. "


  • Завдання для самоконтролю
  • 2. Тести для самоконтролю
  • 3. Робота з першоджерелами